GÜNCEL HABERLER

HUKUKİ GELİŞMELER

VEKALETNAME (IV)
Vekalet; şekli koşullara bağlı ve karşılıklı güvene dayalı bir sözleşmedir. Borçlar Kanunun 502-514. Maddeleri arasında düzenlenen bir sözleşme türü olup; içeriği itibarıyla geniş bir kapsama ve alt kırılımlara tabi ayrıntılı bir konudur.
AZAMİ DİKKAT: KEFALET (lll)
Bu yazımızda özetle ve sıkıcı olmamaya çalışarak Türk Borçlar Kanununun 581 ve 603. Maddeler arasında düzenlenen “KEFALET” müessesesine ve özelde kira sözleşmelerine uygulanışına değinmeye çalışacağım.
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (ll)
1999 Depremi sonrasında, eskiden bu kadar da sık duymadığımız bir kavram girdi hayatımıza; “KENTSEL DÖNÜŞÜM”. Yine buna bağlı olarak imar mevzuatında yapılan değişikliklerle birlikte, şehrin risk taşıyan pek çok bölgesindeki kent sakinleri, oturdukları binaları depreme dayanıklı olacak şekilde yeniden inşa etme mecburiyeti ile karşı karşıya kalarak, yine çoğumuz için yeni bir kavram olan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi olgusu ile tanıştılar.
Enerji kaybı, Tahliye Taahhütnamesi (l)
Hepimiz hayatımızın en azından bir evresinde kiracı veya kiralayan sıfatı ile bir kira akdinin tarafı olmuşuzdur ve bu ilişkideki en zorlu süreç kira akdinin kurulması öncesinde yaşanan müzakere sürecidir. Uygulamada mal sahipleri (kiralayan) tarafından, akdin olmazsa olmazı imiş gibi talep edilen “tahliye taahhütnamesi” ise bu süreci olumsuz etkilemekte ve kiracı adayları üzerinde psikolojik bir baskı yaratmaktadır.
Gayrimenkul Sektöründe digital düzenleme
Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Resmi sitesinde yayımlanan...

MALİ GÜNDEM

Kentsel Dönüşüme Torba Kanun Dopingi
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören: “Torba Kanun ile 6306 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler kentsel dönüşümü uçuracak”
Ev alım-satımında vergi kalkıyor mu?
Gayrimenkulü 5 yıldan fazla elinde tutup satanlara getirilen vergi istisnası, yeni Vergi Kanunu Tasarısı ile ortadan kaldırılıyor
Kira Gelirİ Elde Edenler DİKKAT !
Kira gelirleri için beyan dönemi başladı. 25 Mart’a kadar beyannamenizi süresinde vermelisiniz. Süreyi kaçırırsanız karşı karşıya kalacağınız tek şey ceza değil 3 bin 600 liralık istisnadan da olacaksınız.
Tapu İşlemlerinde Gayrimenkullerin Gerçek Alım Satım Bedellerinin Beyanı
Taşınmazlarla ilgili her türlü tapu ve tescil işlerinin yapılması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı ise Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

GAYRİMENKUL TEKNİĞİ

Tozsuz dumansız risksiz yıkım mümkündür.
Japon bir firmanın geliştirdiği teknikle bir gökdelen sessiz,sedasız,gürültüsüz,tozsuz içten içe yıkılıyor.
Soğutmak isıtmaktan pahalı
Geçtiğimiz hafta içerisinde elektrik kullanımının üst üste rekor seviyeye ulaşması sonrasında yaz aylarında enerji tüketimi ülke genelinde 866.653 MWh ile yeni bir rekor kırdı
SEKTÖREL HABERLER Güncel Haberler, Mali Gündem, Hukuki Gelişmeler, Gayrimenkul Tekniği PARTNERS GAYRİMENKUL A.Ş.,Gayrimenkul, GAYRIMENKUL, Danışman, Danisman, Emlak, Tarihi Eser, Emlak Ofisi, Daire, DAIRE, Site, Mağaza, MAGAZA, Villa, Yalı, Köşk, KOSK, YALI, Müstakil, Ev, MUSTAKIL, Ofis, Depo, Dukkan, Dükkan, Fabrika, Otel, Restorant, Restaurant, Bina, Konut, Turistik, Tarla, Sanayi Arsası, Arsa, SATILIK, Satilik, Devir, Devren, Mülk, Mulk, Apartman, Restoran, Plaza, OFIS, RESIDANS, residence, PARTNERS GAYRİMENKUL A.Ş. Güncel Haberler, Mali Gündem, Hukuki Gelişmeler, Gayrimenkul Tekniği